Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakgimnázium

Alapítás


1. Az elgondolástól a megvalósulásig


Fejér megye és Székesfehérvár oktatási életét irányító szakemberek számára az 1980-as évek közepén készült statisztikai felmérések egyértelművé tették, hogy az évtized végére - különösen a középfok tekintetében - ugrásszerű létszámnövekedéssel kell számolni.

Az oktatási helyzet megyei és városi elemzése, a középiskolai korosztály várható jelentős növekedése elkerülhetetlenné tette egy új székesfehérvári székhelyű gimnázium felépítését.
A gimnázium színhelyéül a székesfehérvári Felsőváros került meghatározásra. A gimnázium kivitelezései munkálatai a FMT. VB. Tervosztálya beruházásában 1986 tavaszán kezdődtek meg.

A Tóparti Gimnázium - mint intézmény - megalapítását követően 1989 tavaszán megkezdődtek az 1989-1990-es tanév előkészületi munkálatai. Legfontosabb teendő az első osztályosok beiskolázása és a tantestület mielőbbi összeállítása volt. Ennek a feladatnak az irányítására és szervezésére Szűcs Sándort - mint megbízott igazgatót - nevezték ki.

A kivitelező Alba Regia Állami Építőipari Vállalat a fővállalkozói szerződés aláírásakor 1989. július 30-ra ígérte az épület átadását. A munkálatok azonban elhúzódtak és augusztus hónapban is folytak.
Az 1989. augusztus 15-i alakuló értekezletet még az építkezés zaja kísérte, de az 1989. szeptember 1-i ünnepélyes tanévnyitóra minden a helyére került. A székesfehérvári Tóparti Gimnáziumban megkezdődött az első tanév.

2. A Tóparti Gimnázium oktatási struktúrája


Az 1989-90. évi tanévben a Tóparti Gimnázium - a tervezetthez képest 2 osztállyal kevesebbel - 11 általános tantervű gimnáziumi osztállyal kezdte meg működését. (Az első évfolyamra 8 osztály helyett csak 6 osztályt sikerült beiskolázni.) A magasabb évfolyamokra a József Attila Gimnáziumból 5 osztály érkezett.

Már 1989 őszén felmerült az iskolavezetés és a tantestület részéről egyaránt az iskola képzési profiljának lehetséges bővítése. Ezzel önálló arculatot kapna az intézmény, ami a beiskolázási mutatókat emelné és javítaná - szóltak az érvek. Így vetődött fel az angol, illetve a német nyelvi speciális tantervű osztályok indításának az igénye.

Székesfehérvári Megyei Jogú Város Tanácsa 1989. december 21-i ülésén engedélyezte a Tóparti Gimnázium profilbővítését. Az 1990/91. évi tanévtől beindult nyelvi speciális képzési forma iránt azóta is töretlen az érdeklődés.

Az 1990/91. évi tanévben kezdődtek meg a képző- és iparművészeti szakközépiskolai képzési profil megvalósításának előkészítő munkálatai. A képzés iránt óriási érdeklődés mutatkozott, ami a szakközépiskolai osztály tervezett indítása mellett szólt.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 1992. január 30-án tárgyalta a Tóparti Gimnázium profilmódosítási előterjesztését és a képző- és iparművészeti szakközépiskolai osztály indításához 1992. szeptember 1-jei hatállyal hozzájárult. A gimnázium megnevezése Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola névre változott. A művészeti szakközépiskolai képzés 1992 óta színesíti az intézmény oktatási palettáját.

Az 1996/97-es tanévtől tovább bővült az iskola oktatási kínálata humán és reál irányultságú osztályokkal. Az 1989/99-es tanévben indított művészeti szakközépiskolai osztályban párhuzamos oktatás folyik, érettségire és OKJ szerinti szakmai végzettségre történő felkészítéssel.

3. Bővítések, átalakítások


Amikor a Tóparti Gimnázium megkezdte az első tanévét, mindössze 11 osztályt kellett elhelyeznie az épületben. A következő tanévekben azonban rohamosan növekedett a gimnáziumi tanulói létszám, ami az osztályok számának emelkedésével járt együtt. Az eredetileg 16 tantermes gimnáziumi épületben ma már 23 osztály tanul. Az elhelyezést egyrészt épületbővítéssel, másrészt a szomszédos Szabadművelődés Házának segítségével sikerült megoldani.

Az 1992. január 30-án elfogadott profilbővítés újabb, a korábbiakhoz képest sokkal jelentősebb épület-átalakítást tett indokolttá. Ki kellett alakítani a képző- és iparművészeti szakközépiskolai képzés szaktantermeit, műhelyeit, s azokat a lehető legkorszerűbb berendezésekkel fel kellett szerelni. Az iskola 1997/98. tanévtől tovább bővült a Sörház téri ún. "lepényépülettel".

4. Az első tanév...


A gimnázium munkatervét az első tanévnyitó tantestületi értekezlet fogadta el 1989. augusztus 31-én. Másnap, 1989. szeptember 1-én pedig az ünnepélyes tanévnyitóval megkezdte első tanévét az iskola.
1989. szeptember 4-én megkezdődött a tanítás a Tóparti Gimnáziumban.
A Tóparti Gimnázium az első tanévét sikeresen és eredményesen zárta.

5. És ami utána következett...


Az első évek tapasztalatai és eredményei után a tantestület szerteágazó tevékenységének eredményeként egyre sikeresebb lett az iskola.

Folyamatosan javult az iskola tanulmányi átlaga, a 10. évben 4,17 volt. Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei egyre szebbek lettek. A művészeti szakközépiskolások eredményei is kiemelkedők. A sport területén a tömeges részvételt, eredményességet, a Diákolimpiai pontszámokat tekintve több évre visszamenően a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola a városban első helyen áll.

A diákok sokirányú tehetségét jelzi, hogy az 1998-tól a Fejér Megyei Diáknapokon a "Tópartisok" bizonyultak a legeredményesebbnek, sőt, a fesztiváldíj is 4 alkalommal az iskolába került. A tanulmányi munka sikerét bizonyítja az állami nyelvvizsga bizonyítványok magas száma. A másik mérce a felsőoktatási felvételek száma.

A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola több évre visszatekintve a gimnázium és szakközépiskolák rangsorában a felvételeket tekintve a 10-11. helyen áll. Mindezen kiváló eredmények sora a munka minőségének folyamatos figyelemmel kísérésével és jó teammunkával volt elérhető.

6. Amit az iskoláról tudni kell


- Az iskola szervezeti felépítését és partnerkapcsolatait a mellékletek mutatják be.

- Az intézmény működési területe gimnáziumi vonatkozásban: Székesfehérvár területe és környéke, művészeti szakközépiskola esetében: országos.

- Az intézmény működését szabályozza a közoktatási-, a szakképzési törvény és a törvények végrehajtását szolgáló rendeletek.

- A munka minőségét meghatározó legfontosabb tényezők a tanulmányi, érettségi és nyelvvizsga eredmények, a felvételi vizsgák sikerei.