Tóparti Gimnázium és
Művészeti SzakgimnáziumKözzétételi Lista


Iskolai dokumentumok

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Szakkörök igénybevételének, a mindennapos testedzés lehetősége

Térítési díjak, tandíj

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

Az érettségi vizsgák eredményei részletesen

A szakközépiskolás és a szakképzésben részt vevő tanulók pályakövetése

A gimnazisták pályakövetésének eredményei

A fenntartó által engedélyezett osztályok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató, a beiratkozás időpontja

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

A 2016/2017-es tanév helyi rendje

A 2016/17-es tanév eseményei a munkaterv alapján

Az iskola hagyományai

Versenyek

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége